www.bysentrum.no Hovedside Ti. 22. mai 2018

Kontakt:

Tlf 970 95 520

post@bysentrum.no

 

Gårdeierforening Mosjøen Sentrum er en sammenslutning av gårdeiere og næringsdrivende med sammenfallende interesser og mål. Foreningen skal fremme medlemmenes næringsinteresser i Mosjøen sentrum, og den skal støtte tiltak som gir større bruk av og mer aktivitet i sentrum.

Aktuelt
Rapport om sentrum som attraktiv etableringsarena
[15.09.2014]
Ny interessant rapport: Faglige råd for byutvikling
[10.01.2014]
Interessante regjeringsrapporter om sentrumsutvikling
[11.06.2013]

Nye Mosjøen sentrum?

Se mulighetsstudie

Gårdeierforeningen Mosjøen sentrum gårdeier sentrumsutvikling by tettsted utvikling byutvikling byfornying areal næringsareal næringsbygg eiendom bygård butikker
ledig lokaler utleie til leie til salgs kvartal Torget Sjøgata Mosjøen Vefsn Helgeland
web: info helgeland