www.bysentrum.no Aktuelt On. 21. mars 2018

Kontakt:

Tlf 970 95 520

post@bysentrum.no

Rapport om sentrum som attraktiv etableringsarena

Les sammendrag av rapporten fra Transportøkonomisk institutt.

Hele rapporten kan leses her.

[15.09.2014]
Ny interessant rapport: Faglige råd for byutvikling

Regjeringen har nettopp lagt fram en meget interessant rapport om bærekraftig byutvikling. Den blir av mange oppfattet som en "bibel" innen området. Se rapporten her

[10.01.2014]
Interessante regjeringsrapporter om sentrumsutvikling

Her er to interessante rapporter om sentrumsutvikling: Handel og service og Kultur og offentlige institusjoner

[11.06.2013]
Vil ha seks etasjer ved Torget i Svolvær

–Vi ønsker en helhetlig regulering som tilrettelegger for nybygg og utvidelse av eksisterende bygningsmasse med seks etasjer, sier arkitekt Stein Hamre.

Les mer

[31.05.2013]
Reguleringsplan torgkvartaler ute til høring

Det faste utvalg for plansaker i Vefsn kommune har i sak 35/13 vedtatt å legge forslag til områderegulering for Torget og omkringliggende kvartaler i to alternativer ut til offentlig ettersyn og høring. I tillegg vil det arrangeres et folkemøte 11.06.2013. Les forslag til reguleringsplan

[24.05.2013]
1-5 av 7 Flere >>
Gårdeierforeningen Mosjøen sentrum gårdeier sentrumsutvikling by tettsted utvikling byutvikling byfornying areal næringsareal næringsbygg eiendom bygård butikker
ledig lokaler utleie til leie til salgs kvartal Torget Sjøgata Mosjøen Vefsn Helgeland
web: info helgeland