www.bysentrum.no Sentrumsutvikling | Mulighetsstudie On. 21. feb. 2018

Kontakt:

Tlf 970 95 520

post@bysentrum.no

Et levedyktig sentrum

 

Mosjøen har mange spennende utfordringer i tiden som kommer. Hvordan kan byen være et attraktivt sted å bosette seg? Og kan Mosjøen la sine kompetansemiljøer blomstre ved å knytte dem tettere sammen? Hvordan ser egentlig kulturbyen Mosjøen ut? Er Sjøgata er godt nok integrert med resten av byen, og finnes det uutnyttede potensialer og muligheter? Dette er temaer som har blitt belyst gjennom møter og sentrumskonferanser de senere årene der både byens befolkning og gjester har vært aktive deltagere. Det er en konkurranse i regionen for å posisjonere seg best mulig, og hvordan kan Mosjøen være ledende om 10, 20 og 50 år?

 

Vi ønsker i dette prosjektet å belyse hvordan byutvikling kan være en positiv generator for byen. Det er mange flotte bygninger i sentrum som har et stort potensial og kan oppgraderes. I tillegg finnes det spennede muligheter for å integrere nye bygg og gi hele sentrum et løft. Vårt mål er å videreføre de kvalitetene som allerede finnes i byen, og gjennskape torvet i sentrum til den naturlige møteplassen i byen.

 

Les rapport

Gårdeierforeningen Mosjøen sentrum gårdeier sentrumsutvikling by tettsted utvikling byutvikling byfornying areal næringsareal næringsbygg eiendom bygård butikker
ledig lokaler utleie til leie til salgs kvartal Torget Sjøgata Mosjøen Vefsn Helgeland
web: info helgeland